Urbanus & Mickers zorgt ervoor dat essentiële leiderschapsconcepten eerst worden ervaren, in een gerichte uitdagende activiteit, vervolgens – vanuit deze ervaring – worden eigen inzichten gekoppeld aan krachtige tools. Deze tools worden direct ingezet tijdens een volgende activiteit, die handvatten verschaft voor de toepassing op de werkvloer.

Binnen & Buitenboom

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen. Aristoteles 322v.C.

Binnen beginnen, buiten waarmaken; U&M ziet dagelijks hoe de afwisseling van buitenlucht en binnenwerken, gangbare paden doorbreekt en creativiteit en samenwerking stimuleert.

Managementgames dagen deelnemers uit en creëren een natuurlijke betrokkenheid zodat gedrag herkenbaar wordt en er geëxperimenteerd kan worden met nieuwe stijlen.

Management inzichtcoach - c-level

Urbanus & Mickers maakt de juiste combinatie tussen cognitief en conatief (actie). Reflectie op gedrag en team gedachtenpatronen (Team Mentaal Model) geeft onze werkwijze diepgang en inzicht in teammanagement. U&M gebruikt bekende (psychologische- en gedrags-) modellen als kapstok voor de inzichten die uit het team zelf komen. Begrip en daadkracht samen vormen duurzaam resultaat. Mede hierdoor hebben onze trainingen een hoog rendement.

expertise - hoofd hartHoofd & Hart

Sfeer en veiligheid zijn een doorslaggevende factor wanneer het gaat over effectief samenwerken. Urbanus & Mickers zet hoog in op het creëren van een veilige bedding. Dit zorgt ervoor dat de groep zich opent en dat onderwerpen, die niet makkelijk bespreekbaar zijn, gedeeld worden. Deze openheid in combinatie met fysieke activiteit zorgt ervoor dat de groep samenkomt en met hernieuwde betrokkenheid en wederzijds begrip de werkvloer opstapt.

Urbanus & Mickers werkt actief aan resultaat op de werkvloer

Zie hoe U&M onze expertise aanwendt om uw trainingsdoel handen en voeten te geven.

Plan vandaag nog een kennismaking!

Assessments en online testen

LINK:

Een concrete eigentijdse assessment die gedragsstijlanalyse combineert met feedback. Deze assessment is interessant door zijn directe toepasbaarheid en unieke prijsstelling waardoor het voor groepen en teams bereikbaar is.

Vertrouwen is de basis! En razendsnel op te bouwen als:

 •  Je weet hoe je overkomt
 • Je weet wat de ander beweegt vanuit zijn/haar onderbewusteLINK assessment
 • Je weet hoe jij je kunt aanpassen op het gedrag en de motivatie van de anderLINK heeft als resultaat dat:

 • Je vertrouwen snel opbouwt
 • Je invloed kunt uitoefenen op jouw gunfactor
 • Je invloed kunt uitoefenen op de klik met de ander
 • Je meer rendement haalt uit klantcontact
 • Je wordt begrepen door mensen, die je nu niet of moeilijk begrijpen
 • Het je lukt anderen te overtuigen
 • Je de verschillende communicatiestijlen herkent
 • Je inzicht hebt in jouw communicatiestijl
 • Je weet hoe je overkomt bij jouw gesprekspartner

Meer weten over de mogelijkheden, neem contact met ons op voor een passend programma en een offerte.

Discover assesment

Een assessment op drie niveaus: gedrag analyse, drijfverenanalyse en talentanalyse. Een assessment zeer hoogwaardig in kwaliteit, het belicht het complete spectrum van zichtbaar gedrag tot onbewust talent.

 • D – Dominantie – Hoe u reageert op problemen en uitdagingenexpertise -DISCOver assesment
 • I – Interactie – Hoe u met andere mensen omgaat en emoties toont
 • S – Stabiliteit – Hoe u reageert op veranderingen en tempowisselingen
 • C – Conformiteit – Hoe u reageert op regels en procedures

Waar kunt u een DISC test en analyse voor gebruiken?

Met de uitgebreide analyse die uit een DISC test rolt krijgt u een goed inzicht in:

 • Uw natuurlijke gedragsstijl
 • Uw aangepaste gedragsstijl, of hoe u reageert op uw omgeving
 • Hoe u beter kunt communiceren met de mensen om u heen

Team Efficiancy Scan (TES)tools - wit 2a

Met deze tool zijn wij instaat het rendement van een training te meten.  Een team assessment die de 16 essentiële aspecten van team prestatie bekijkt en de groepsdynamiek hierin weergeeft. Deze assessment is uniek omdat het de verschillende vlakken van samenwerking analyseert en het een overzicht biedt van hoe hier binnen het team op andere manieren naar gekeken wordt waardoor discrepantie in het licht komt en bespreekbaar wordt.

team scan TES zw

Wetenschaptalent stopwatch

Er is ongelooflijk veel geschreven over het onderwerp teams. Alleen al in Nederland verschijnen er meer dan 10 boeken met het onderwerp team management per jaar. Urbanus & Mickers blijft op de hoogte van de nieuwste en wereldwijde ontwikkelingen over dit fascinerende onderwerp. U&M combineert resultaten van veldonderzoek en wetenschappelijk onderzoek met onze bevindingen van de Nederlandse werkvloer. U&M bundelt de meest krachtige methodieken in een eenvoudig toepasbare model. Van wetenschap naar huis, tuin en keuken taal. Dat is waar U&M goed in is. Want alleen dat wat je herkent blijft hangen; hoe kleiner de stap, hoe groter de kans op gedragsverandering.

U&M maakt gebruik van assessments als objectief meetinstrument om resultaat te meten en een algemeen objectief communicatie jargon aan te leggen.

 • 75% van werknemers is niet volledig betrokken

  Slechts 25% procent van werknemers is echt betrokken bij zijn/haar werk. Een groot deel is verveeld of opgebrand. Betrokken werknemers hebben een andere mindset. Ze nemen verantwoording en maken bewuste stappen om volledig betrokken te blijven.

 • 50%-60% van motivatie komt voort uit voelbaar resultaat

  In HBR schrijven ze dat de meest belangrijke drijfveer voor succesvolle verandering voelbaar resultaat is. Wat doen het team om resultaat structureel en op korte termijn voelbaar te maken?

 • 55% impact komt van non-verbale communicatie

  Uit onderzoek komt naar voren dat niet alleen de woorden maar vooral de manier waarop je iets zegt impact heeft op anderen. Wanneer teamleden dit bewust inzetten stijgt de productiviteit en vergroten ze hun  je invloed binnen en buiten het team?

Urbanus & Mickers is ontstaan uit Urbanus team training en coaching, opgericht in 1999. Al meer dan 15 jaar is U&M toonaangevend in het begeleiden van teamontwikkelprocessen en het smeden van krachtige teams.

Van persoonlijke trajecten waarbij U&M voor langere tijd nauw betrokken is, tot korte en krachtige activiteiten voor meer dan 150 man. Onze vaardigheid heeft diepe wortels en een onze kijk op het onderwerp effectief samenwerken is beleggen.

De toevoeging Mickers aan Urbanus brengt een frisse kijk en een onverschrokken energie. De combinatie van ervaring en prestatiedrang maakt onze trajecten volleerd, innoverend en ambitieus.

Urbanus & Mickers voor een team traject dat klopt en knalt.